Dag 6: Å velge en DOCTYPE

Du starter setninger med stor bokstav. Start HTML-dokumentene dine med en DOCTYPE. Det er grunnleggende grammatikk.

Hvem har nytte av det?

Du har nytte av det. Mange av tipsene i resten av denne serien krever at du vet hvilken HTML-versjon du bruker, fordi fremgangsmåtene er noe ulike. Så finn det ut nå, eller legg til en om du ikke allerede har en.

Hvordan gjøre det

Det kan hende du allerede har en DOCTYPE. Se på kildekoden til hjemmesiden din; DOCTYPE-en (hvis du har en) står helt øverst, til og med før <html>-taggen.

  • Hvis du bruker standardmalen til Movable Type vil DOCTYPE-en din sannsynligvis inneholde teksten «XHTML 1.0 Transitional». Dette er fint.
  • Hvis du bruker en av standardmalene til Radio Userland, Manila eller Blogger, inneholder DOCTYPE-en sannsynligvis «HTML 4.01 Transitional». Dette er også fint.
  • Andre gyldige DOCTYPE-er inneholder uttrykk som «HTML 4.01 Strict», «XHTML 1.0 Strict», «XHTML 1.1» og et par andre. Alle disse er fine.

Hvis du har en DOCTYPE trenger du ikke gjøre noe med den. Men hvis du ikke ser noen DOCTYPE før <html>-taggen i kildekoden, kan du legge til denne:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Av tekniske grunner jeg helst ikke vil gå inn på her (se «Les mer» under hvis du er interessert), er det mulig utseendet til siden din forandrer seg litt etter at du har lagt til denne DOCTYPE-en. Hvis (og bare hvis) dette skjer, kan du bruke et kompromiss med en halv DOCTYPE, som denne:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

Merk at alle sidene dine bør ha en DOCTYPE, så du bør sjekke alle malene dine.

  • Movable Type-brukere bør gå gjennom malene «Main Index», «Master Archive Index», «Category Archive», «Date-Based Archive» og «Individual Entry Archive» i tillegg til eventuelle selvlagde maler.
  • Brukere av Radio Userland og Manila bør sjekke «Main template» og «Home page template».
  • Greymatter-brukere bør se gjennom «Main Index-Related Templates», «Archive-Related Templates» og «Entry-Related Templates».
  • Blogger-brukere bør sette inn en DOCTYPE i hovedmalen. Dersom «Archive template» er en egen side (altså hvis den har en <html>-tagg øverst), bør den også ha en DOCTYPE.

For resten av serien er det viktig at du vet om du bruker HTML 4 (valgfri variant), XHTML 1.0 (valgfri variant) eller XHTML 1.1. Du får vite hvorfor i morgen.

Les mer