Dag 8: Å lage meningsfylte titler

Enhver side i nettstedet ditt bør ha en unik og meningsfylt tittel.

 • Tittelen til hovedsiden kan ganske enkelt være navnet på nettstedet ditt.
 • Sider for datobaserte arkiver bør inneholde navnet på nettstedet ditt, fulgt av datoen (eller tidsperioden) for siden. For eksempel har jeg i webloggen min daglige arkiv med titler som «dive into mark/June 19, 2002», og månedlige arkiv som «dive into mark/June 2002».
 • Kategorisider bør inneholde navnet på nettstedet fulgt av navnet på kategorien. For eksempel er alle mine CSS-relaterte innlegg arkivert på en side med tittelen «dive into mark/CSS».
 • Arkivet for enkeltinnlegg bør inneholde navnet på nettstedet fulgt av innleggets tittel. Jeg har ikke egne sider for enkeltinnlegg, men det har Jonathon Delacour, og han gjør dette riktig. For eksempel har han innlegget Accessibility matters fra 17. juni 2002 arkivert på en side med tittelen «Jonathon Delacour: Accessibility matters».

Det har ikke noe å si nøyaktig hva slags tegnsetting du bruker, selv om noen skjermlesere leser hvert skilletegn høyt. Som en generell regel høres overdreven tegnsetting like dumt ut som det ser ut.

Hvem har nytte av det?

 1. Anne har nytte av det. JAWS har en spesiell hurtigtast (INSERT + F10) som viser (og leser opp) en liste over vinduene som er åpne i øyeblikket, med titlene deres. For nettsider blir dette tittelen på siden din. Den leser dessuten vindustitlene når man skifter mellom vinduer med ALT-TAB. Andre skjermlesere, som Home Page Reader, leser tittelen til en nettside høyt med en gang når man besøker siden.
 2. Marius har nytte av det. Lynx viser sidetittelen i den første tekstlinjen, så den er alltid det første Marius leser i Braille.
 3. Knut har nytte av det. På grunn av slaget blir han iblant forvirret og glemmer for et øyeblikk hva han leser om. Sidetittelen øverst i vinduet er som et visuelt anker: den blir værende på samme sted, selv om han blar i innholdet på siden. Han kan alltid titte opp på den for å hjelpe på hukommelsen.
 4. Google har nytte av det. Google viser sidetitler i søkeresultatene, og den rangerer nøkkelord høyere når de forekommer i tittelen. Dette er en fin ting for deg, spesielt for sidene med enkeltinnlegg. (Og det skader ikke å velge gode titler på innleggene heller).

Hvordan gjøre det

Movable Type har separate maler for forskjellige typer oversikts- og arkivsider. Standardmalene er ganske tilgjengelig allerede, så hvis du bruker disse trenger du ikke å forandre på noe.

 1. Hovedsiden: <title><$MTBlogName$></title>
 2. Arkivsiden: <title><$MTBlogName$> Arkiv</title>
 3. Kategoriarkiv: <title><$MTBlogName$>: <$MTArchiveTitle$></title>
 4. Datobasert arkiv: <title><$MTBlogName$>: <$MTArchiveTitle$></title>
 5. Arkiv for enkeltinnlegg: <title><$MTBlogName$>: <$MTEntryTitle$></title>

Greymatter har et lignende sett med maler, men med et annerledes malformat. Greymatter har ikke noen egen mal-variabel for navnet til webloggen, så sett inn navnet på din egen weblogg i hvert tilfelle.

 1. Hovedsidemal: <title>Min weblogg</title>
 2. Hovedarkivmal: <title>Mitt weblogg-arkiv</title>
 3. Arkivloggmal: <title>Min weblogg: {{month}} {{year}}</title>
 4. Mal for enkeltinnlegg: <title>Min weblogg: {{entrysubject}}</title>

Manila (i hvert fall med standard konfigurasjon) lar deg spesifisere en tittel for hver dag, derfor burde du bruke det i sidetittelen i stedet for datoen, for det blir sannsynligvis mer relevant til innholdet.

 1. Hovedsidemal: <title>{siteName}</title>
 2. Mal: <title>{siteName}: {title}</title>

Radio er litt mer vrien, du kan fortsatt legge til datoen til dine datobaserte arkiver ved å bruke Radios makro-språk. Vær forsiktig når du kopierer og limer inn denne makroen; det må ikke være linjeskift noen steder, og Radio bryr seg. (Takk til Jake Savin for disse instruksjonene.)

 1. Hovedsidemal: <title><%title%></title>
 2. Hovedmal: <title><%title%><%local (d); if radio.weblog.file.getArchiveFileDate (radioResponder.fileBeingRendered, @d) {": " + string.dateString (d)} else {""}%></title>

Jeg vet dessverre ikke hvordan man tilpasser sidetitler tilfredsstillende i Blogger. Forslag er velkomne.

Vær oppmerksom på at dette kun er forslag. Du kan inkludere ordet «Arkiv» i de daglige og månedlige arkivsidene, eller ikke. Tegnsettingen har egentlig ikke noe å si, så lenge den ikke blir urimelig overflødig. Du kan sette navnet til nettstedet i slutten av tittelen istedenfor i begynnelsen. Men du bør i hvert fall ha det med et eller annet sted i alle sidetitlene -- det er et viktig holdepunkt, særlig når folk bytter mellom flere åpne vinduer.

Les mer