Dag 9: Tilby ekstra hjelpemidler til navigasjon

Du er kanskje kjent med <link>-taggen i forbindelse med eksterne stilark. Men visste du at du også kan bruke en lignende syntaks til å peke til hjemmesiden din, og til de forrige og neste sidene i en rekke? For eksempel kan du i dagsarkivsider peke til sidene for dagen før og etter (dersom de fins). Hvis du har individuelle sider for hvert innlegg, kan du peke til det forrige og det neste innlegget.

<link rel="home" title="Hjem" href="http://url/of/home/page" />
<link rel="prev" title="Tittel til forrige side" href="http://url/of/previous/page" />
<link rel="next" title="Tittel til neste side" href="http://url/of/next/page" />

Disse lenkene, normalt usynlige for visuelle nettlesere som Internet Explorer, kan bli vist i alternative nettlesere og hjelpe brukere til å navigere på din hjemmeside. Du tilbyr sannsynligvis allerede flere måter å navigere på: Ukentlige eller månedlige arkiver, lenker til nyeste postinger, en månedlig kalender med daglige postinger. Kanskje du til og med allerede har synlige lenker på dine arkivsider som peker til forrige og neste dagers innlegg. De er alle flotte; behold dem, og legg til disse også.

Hvem har nytte av det?

 1. Marius har nytte av det. Hans tekstbaserte nettleser Lynx viser ekstra hjelpemidler til navigasjon på toppen av siden, med tittelen som vi spesifiserte i title-atributtet. Når Marius leser den daglige arkivsiden fra 18. juni, så ser han dette:

  #Hjem 17. juni 2002 19 juni. 2002

  (#-tegnet forteller Marius at dette er metadata, ikke sideinnhold. Lynx gjør den samme tingen på linjen med din meningsfylte sidetittel.)

 2. Jørgen har nytte av det. Opera viser hjelpemidler til navigasjon i en verktøylinje (velg Vis/Verktøylinjer/Navigeringslinje for å se det. Og hans tekstbaserte nettleser Links (må ikke forveksles med Marius' nettleser, Lynx) viser også de ekstra navigasjons-hjelpemidlene på toppen av siden, slik som dette:

  Link: hjem
  Link: forrige
  Link: neste
 3. Knut har nytte av det. Mozilla viser ekstra navigasjonslenker i verktøylinjen for sidenavigasjon. Typen lenke («hjem», «forrige», «neste») vises på verktøylinje-knappen, og tittelen til lenken vises som et verktøytips. Velg Vis-menyen, Vis/Skjul, Navigasjonslinje, Vis alltid.

 4. iCab brukere har nytte av det. iCab viser navigasjonslenkene i en nedtrekksmeny i verktøy, og bruker tittelen definert i hver lenke.

 5. Firebird-brukere kan ha nytte av det, hvis de installerer en lenke-verktøylinje som viser disse ekstra hjelpemidlene for navigasjon.

Hvordan gjøre det

I Movable Type, legg disse linjene til i din datobaserte arkiv mal, umiddelbart etter <head>-taggen:

<link rel="home" href="<$MTBlogURL$>" title="Hjem" />
<MTArchivePrevious>
<link rel="prev" href="<$MTArchiveLink$>" title="<$MTArchiveTitle$>" />
</MTArchivePrevious>
<MTArchiveNext>
<link rel="next" href="<$MTArchiveLink$>" title="<$MTArchiveTitle$>" />
</MTArchiveNext>

Og legg dette til i din mal for arkiv for enkeltinnlegg, igjen umiddelbart etter <head>-taggen:

<link rel="home" href="<$MTBlogURL$>" title="Hjem" />
<MTEntryPrevious>
<link rel="prev" href="<$MTEntryLink$>" title="<$MTEntryTitle$>" />
</MTEntryPrevious>
<MTEntryNext>
<link rel="next" href="<$MTEntryLink$>" title="<$MTEntryTitle$>" />
</MTEntryNext>

I Greymatter, legg dette til umiddelbart etter <head>-taggen i din 4 innleggside mal:

<link rel="home" title="Hjem" href="{{pageindexlink}}">
<link rel="prev" title="{{previousentrysubject}}" href="{{entrieswebpath}}/{{previousentrynumberpadded}}.html">
<link rel="next" title="{{nextentrysubject}}" href="{{entrieswebpath}}/{{nextentrynumberpadded}}.html">

I Radio, er hele formålet forenklet av Sjoerd Visschers navigasjonslenker for Radio, et sett med makroer for å gjøre nøyaktig dette.

 1. Last ned navigasjonslenker-makroer.

 2. Pakk ut nedlastingen og kopier de 4 filene (navigationLinks.txt, nextDayLink.txt, prevDayLink.txt, permalinkUrl.txt) til makro-mappen din. I standard installasjon på Windows, skulle dette bli C:\Program Files\Radio UserLand\Macros.

 3. Sett denne koden inn i din hovedmal, umiddelbart etter <head>;-taggen din:

  <%navigationLinks()%>

Jeg kjenner dessverre ikke noen tilfredsstillende måte å implementere forrige- og neste-lenker i Manila eller Blogger på, men du kan i det minste legge til lenken til din hjemmeside, umiddelbart etter <head>-taggen din:

<link rel="home" title="Hjem" href="http://url/of/your/home/page">

Les mer