Konklusjon

Dette har vært «Kast deg ut i tilgjengelighet: Et mer tilgjengelig nettsted på 30 dager». På vegne av Anne, Jørgen, Knut, Lillian og Marius, takk for at jeg har hatt din oppmerksomhet.

Les mer: Bøker som jeg anbefaler

  1. Joe Clark: Building Accessible Websites. Jeg «tech-edited» denne boken; den er glimrende. Omfattende men ikke overveldende.
  2. Jim Thatcher and others: Constructing Accessible Web Sites. Mindre omfattende enn Joe's bok, men den går mer i dybden i emnene den tar for seg. Viser skjermskudd av hvordan forskjellige skjermlesere og alternative nettlesere tolker ymse oppmerking og tagger. Har også et kapittel om den nåværende statusen til lovbestemte tilgjengelighetskrav.
  3. Steve Krug: Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability. Brukervennlighet og tilgjengelighet overlapper hverandre på mange måter. Steve har mange gode råd om brukervennlig (og tilgjengelig) navigasjon.
  4. Owen Briggs, Steve Champeon, Eric Costello, Matthew Patterson: Cascading Style Sheets: Separating Content from Presentation. Som vi har sett gjennom denne serien, CSS er en integrert del av tilgjengelighet, for CSS lar deg «do the right thing» i din HTML-oppmerking (som hjelpende teknologier bryr seg om) og lar deg fortsatt presentere din side på den måten du ønsker det i visuelle nettlesere.
  5. Eric Meyer: Eric Meyer on CSS: Mastering the Language of Web Design. Det er også litt fritt materiale på bokens medfølgende nettsted.