Oversettelser

Som spesifisert i betingelser for bruk er oversettelser av denne boka tillatt så lenge de er publisert under den samme frie lisensen som originalen. Du oppfordres til å publisere din oversettelse på ditt eget nettsted. Jeg planlegger også å publisere oversettelser på hovedsiden til Dive Into Accessibility, etter hvert.

Hvis du oversetter Dive Into Accessibility til et annet språk og ønsker å bli listet her, kontakt meg på translate@diveintoaccessibility.org (på engelsk). Du behøver ikke å kontakte meg for å spørre om tillatelse til å begynne å oversette; du har allerede min tillatelse.

Et poeng som Karl Dubost brakte på banen er at de skisserte karakterene brukt i denne boka er ganske amerikaniserte. Du står derfor fritt til å ta deg visse friheter med karakterene, endre på hvor de bor, hvor mye de betaler i husleie, du kan til og med å endre navnene deres hvis du vil. Bare bevar deres funksjonshemninger intakte, for de er tilsiktet igjennom boken.

En liste med lenker til de forskjellige oversettelsene finner du her: diveintoaccessibility.org/translations.html.